LibreOffice Misile Akatta

LibreOffice Misile shota nna xurqa misilla kalaqate nna insano gutu misile suudiishshubbara sowaate kaa'litannohe. Qolteno daatubeeze, chaartubba, afirimalubba nna LibreOffice pirogiraame giddo kalaqamino woloota uduunne misillakki giddora surkate dandaatto.

Sayisaancho giraaficho

LibreOffice Misile xuruurra horoonsidhe giraafichote vekiterenna shallagote vekiterenni tirantino cawubba kalaqqanno. Vekiterubba xuruurra, ledisiiso, nna batinye midaadda giomeetirensa garinni xawissanno.

3D Uduunni Kalaqamme

Shota 3D uduunne lawishshaho kuube, isipeere, nna silindere LibreOffice Misilenna uduunnichunniti xaawaabbu bue gattukkinni soorranno.

Kaarraamma nna Lipheessu qaaggo Xuruurra

Kaarraamma nna lipheessu qaaggo xuruurra misilekkira uduunne dirate kaa'litanota leellitanno malaatta shiqishshanno. Qolteno uduunnichoho kaarraamu xuruurira lipheessu qaaggo uduunnicho kaarrimmate xuruurira, lipheessu qaaggo xuruurira woy wolu uduunnichi qaccera doora dandaatto.

Fiixoomubba Leellishate xaadino Uduunne

You can connect objects in LibreOffice Draw with special lines called "connectors" to show the relationship between objects. Connectors attach to gluepoints on drawing objects and remain attached when the connected objects are moved. Connectors are useful for creating organization charts and technical diagrams.

Leellanno Waate

TTekinkaale Misilla duucha wote misillate giddo uduunnu waate leellishshanno. LibreOffice Misile giddo, Shiimiidi waatubba shallagate nna leellishate waatu xuruurra horoonsira dandaatto.

Cibboola

Cibooli Misilla, kankichubba, huuro nna woloota misilekki giddonna hattono wolootu LibreOffice pirogiraammera surka nna horoonsira dandaatto uduunne amadino.

Giraafichote Fayle Suudishubba

LibreOffice Misile batinye gutu giraaficho fayile suudishshira sowa dandiitanno, hakkuno BMP, GIF, JPG, nna PNG.

Please support us!