Misilete Uduunnira Muraasu Qulfubba

Kiboorde horoonsidhe misilete uduunne kalaqa nna muccisa dandaatto.

Qaagishshu Bido

Deskitoppekki amuraatira mite mite muraasu qulfe ofoltano.Deskitoppete ofoltino qulfe LibreOfficera dino.Babaxitino qulfe LibreOffice, uduunchuwa - rosicheesa - Keyboardra, woy deskitoppeki amuraati giddo ofoshiishate wo'naali.


Misilete Uduunne Kalaqate nna Muccisate

 1. F6 misilete gaxiwa doyisate xiiwi.

 2. Qiniiti worbichi qulfe misilete uduunnichira uduunnigaxu bido iillatto geeshsha xiiwi.

 3. Bidotenni aane worbichu heeriro, misilete uduunnichi cinaancho uduunnigaxa fananno. Cinaancho uduunnigaxa fanate Ali woy Woro worbichi qulfe xiiwi, aanchite bido doorate QiniitiwoyGura qulfe xiiwi.

 4. Press +Enter.

  Uduunnichu xaa bortajera mereeroho kalaqamino.

 5. To return to the document, press +F6.

  Uduunnicho hasirootto darga worate worbichu qulfubba horoonsira dandaatto. Uduunnichoho eigaru mayino wiinni hajajo doorate, Shift+F10xiiwi.

Uduunnicho Doorate

 1. Press +F6 to enter the document.

 2. Doorate hasirootto uduunnicho iillatto geesshsha Giggishsha xiiwi.

Please support us!