3D uduunne xaadisa

3D uduunnihu mittu mittunku 3D suudi tirchu 3D uduunnichi giddora xaadanno.

3D uduunne Xaadisate:

  1. 3D uduunni uduunnigaxiwiinni 3D uduunnicho surki (Lawishshaho, kuube).

  2. Layinkiha shiimunni hala'lado 3D uduunnicho surki (lawishsha, Isipeere).

  3. Layinkiha 3D uduunnicho (Isipeere) surki nna Muccisi - muridoori.

  4. Umise gaamora eessate umi uduunnicho lameegge-kisi (kuube).

  5. Konne Muccisi - Qa'misidoori. Xa lamunku uduunni mitte gaamo bisooti. Hasirittoro, mitto mittonka uduunicho muccisa woy gaamote giddo dargansa soorra dandaatto.

  6. Gaamo fushshate gaamote gobaayinni lameegge-kisi.

Qaagishshu Bido

3D uduunne tayisa woy xeisa didandaatto.


Please support us!