Xaaddo xuruurra

Xuruurra xaadisatto yannara, xuruurra ollaaho goofimarchu bixxilluwa mereero kalaqantanno.

Xuuruurra xaadisate:

  1. Lame woy roore xuruurra doori.

  2. Right-click and choose Shape - Connect.

Cufamino uduunnicho kalaqate, xuruura qiniiteenni-kisi nna Uduunnicho cufidoori.

Qaagishshu Bido

Xaaddino xuruurra aanaUduunnicho Cufi , Xururratenni keeraancho nna wominokki Gombuwacalla horoonsira dandaatto.


Please support us!