Gaamamme Uduunne

Batinye uduunne gaamote xaadisa dandaatto ikkinohura insano tircho uduunnichi gede loossanno. Gaamote giddo baala uduunne tircho safaro gede harisa nna soorra dandaatto. Qolteno akatta (lawishshaho, xuruuru bikka, kuula wonshi) gaamote giddo baala uduunne gaamote giddosoorra dandaatto. Gaamubba yannate geeshshite woy gaamantinote:

Gaamubbano qolte wolootu gaamubba giddo gaamama dandiitanno. Gaamate ikkito gaamote giddo mittu mittunku uduunnichi mimmitoho fiixoomino darga digufisanno.

Uduunne gaamate:

Bido

Select the objects you want to group and choose Shape - Group - Group.

Lawishshaho, kubaniyu loogo giddo loogo harisate nna loogote bikka tirchu uduunnichi gede soorrate baala uduunne gaama dandaatto.

Uduunne gaamittohu gedensaanni, gaamote ayee dargi dooramme eote gaamo doortanno.

Gaamote giddo dooramme uduunne

Bido

Gaamo eatenni gaamote giddo tircho uduunne doora dandaatto. Eate gaamo lameegge-kisi nna doorate uduunnichu aana kisi. Qolteno tenne modele giddo gamonniwa nna gaamotewiinni uduunne leda nna huna dandaatto. Gaamote biso ikkinokki uduunni gobbaanni gatanno.

Bido

Gaamotenni fulate, isera gobbaanni ayee darga lameegge-kisi.

Please support us!