Uduunne xaadisanno nna suudubba ijaaranno

Misilete uduunni gaamote garinni xaadino, mitto mittonka uduunne muccisate gaamo eannokkiha agurranna.

Qaagishshu Bido

2D uduunne calla xaadisa dandaatto.


2D uduunne Xaadisate:

  1. Lame woy roore 2D uduunne doori.

  2. Choose Shape - Combine.

Gaamubbatenni baxxanno, xaadino uduuni suunamme aante giddo woriidi roore akatta aana adhanno. Xaaddino uduunne babbada dadaatto, kayiinni uduunnichunniti orjinaale akatta ba'anno.

Uduunne xaadisatto yannara, uduunnichu baramanno darga xullubba leellitanno.

Xaadino uduunnira misile eessanno

Misilete giddo, xaadinokki uduunni guraanni nna xaadino uduunni qiniiti aana ikkanno.

Ijaaramme suudubba

Suudubba Suudubba - Maki, Xeisi nna Xaadisi hajajubba lale woy roore misilete uduunnira loosiisatenni ijaara dandaatto.

Qaagishshu Bido

Suudu hajajubba 2D uduunni aana calla loosi.


Ijaaramino uduuni suunamme aante giddo woriidi roore akatta aana adhanno.

Suude ijaarate:

  1. Lame woy roore 2D uduunne doori.

  2. Choose Shape and one of the following:

Suudu Hajajubba

Aaantanno misilla giddo, orjinaale uduunnichi guraanni nna soorrantino suudubba qiniiteenni ikkitanno.

Suudubba - Maki

Makamme suudubba misilla

Dooramino uduunnichi darga suunamme aante giddo woriidi rooru uduunnichi dargira aana ledanno.

Suudubba - Xeisi

Xe'ino suudubba misilla

Dooramino uduunnichi darga suunamme aante giddo woriidi rooru uduunnichi dargira aaninni xeisanno.

Suudubba - Tayiisi

Ta'inosuudubba misilla

Dooramino uduunnira bayiramino dargi haaroo suude kalaqanno.

Bayiramino dargi gobayiidi ba"anno.

Please support us!