Chaartete Dani Xuruura

Umi qoolira Chaartete Ka'laancho chaartete dana doora dandaato.

Tene hajajo injeesate...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Xuruura

Xuruuru chaarte Y daabira naxiwete gede hornya leelishanno. X daabi fuula leelishano. Mittu mittunku Y hornyi daati hoodisame xuruuruni gurdantino.

Naxiwe calla - konni cinancho dani misile naxiwe callati.

Naxiwenna xuruura - konni cinancho dani misile naxiwenna gurdu naxiwe mittu dani daati hoodisame xuruuruniiti.

Xuruura calla - konni cinanchu dani misile xuruura callaho.

3W xuruura - konni cinanchu dani gurdi naxiwe lawano daati hoodisame 3W xuruuriniiti.

Malaate Duunote Hoodisame naxiwe biddeessate' y hornyi co'ro mimitoho aleeniiti. Y hornyi coicha hornya seeda yana dishiqishano, misilete hundaho duunantino naxiwe umi caccafo aguranna. Dooritoro Xibbishsha, y hornyi fuulu xaphoomi xibbishshi gede bikkaminno.

Choose the Line type from the dropdown to select how the points will be connected. You can choose either Straight lines, Smooth lines to draw curves through the points or Stepped lines to draw lines which step from point to point. Click Properties to change the properties for the smooth or stepped lines.

Please support us!