Chaartete Dani Balaqa

Umi qoolira Chaartete Ka'laancho chaartete dana doora dandaato.

Tene hajajo injeesate...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Balaqa

Balaqu chaarte sasu sooramaano xadooshe leelishano. Lame sooramaano X-daabiranna Y-daabi ofolara kaa'lano, sayiiki sooramaano mitti mittu balaqira xadooshu baqo gede leelishanno.

Daatu hakigeesho balaqu baqora xawisate daatu hoodisame hasaawi balaqunchaartera eo noose.

Please support us!