3W ilacha

Umi qoolira Chaartete ka'laancho woy eigaru mayino chaartera chaartete dana doora dandaato.

Tene hajajo injeesate...

Choose Insert - Chart...

Icon

Insert Chart


Press Shift+F1 and point to a control to learn more about that control.

Hasaawu eora haaro qineesora chaartete balaxiilachi dawaro.

3W chaartera doora dandaato Suudamme - 3W Ilacha aante aante qineeso, leelanna qara tira.

Aante aante

Chaartete albiidi ilachira 0 baala angile qineesi. Xaltate chaartenna fano chaarte doyiichote gede leeltano.

Qiniiti angilaami daabi dandoo ledo, chaartete amado X nna Y ragi calluni doyiisa dandaato, hatino, chaartete qaccera addeennaho.

90 x hornyi, 0 y nna z qineeso, chaartete birxetenni eelalicho ilacha shiqishano. -90 x qineeso ledo, chaartete hundaho la'ato.

Doyiicho umi x aantera loosaansi, hakiini y, goofimarchoho z.

Caalshiisha dandeesino nna chaarte doyiisi, caabbichu doyiino gede chaartete hegerano.

Qaagishshu Bido

Doyichaamu daabi duuyicha hige qoolaho fiixomano, dichaartete daabiraati. Konni wole chaartete progiraameni baxxano.


Kameeru leensera luluqate gede addeennu projekishiine horoonsirate chaartete mereerimu aante ilachishate aantinota buuxute saaxine doori.

Ilachishu hoja wirrisu ilki ledo qineesi. Xeertote birxe chaartete hedoteni daratu muli birxeni du'ma lawe 100% aannino ilacha aano.

Qaagishshu Bido

Akalino laalicho LibreOffice muli laalichi gede mittu dari doogoni aantete xibbishsha dileelishano.


Uurinshsha

Dirame gara doorateni, buuxote saaxinenna caabbichu kaimi hako garinni qiniinno.

Luxuwame

Set the light sources for the 3D view.

Please support us!