Diramme

Chaartete umi diramme soori

Gama dooro baalu dani somora diheedhano. Lawishshaho, 2W nna 3W uduunchi somora babbaxitino dorooti.

Tene hajajo injeesate...

Choose Format - Title (Charts)


Doyichaame borro

Bisiccote borro ofola xawisi. Amadote ofola gaamate ABCD ilka kisi.

ABCD wheele

Lekate sooramaano borro shiqishsha xawisate hiikono kisa. Fidalla "ABCD" ilkaho haaro qineeso sowaa.

ABCD ilka

Baala amadora hosite borro xawishsha gaami

Qaagishshu Bido

Hosicha x-daabi somo xawisitoro, borro x-daabi xuruurini miteekkite murantano.


Digire

Xawishshu angile angatenni eesatora fajinoonihe.

Qaagishshu Bido

Chaarteki baqo lowo geesha ajuro leelishu somora miteeke qaru kairo balo qaajisi. Konne ilacha halashatenni woy borangichu baqo xeisatenni hoola dandiinanni.


Please support us!