Daaba

Chaartete leelano daaba titiri.

Tene hajajo injeesate...

Choose Insert - Axes (Charts)


Jawiidi daaba

X daaba

X daaba xuruuru gede cinancho beehachi ledo leelishi .

Y daaba

Y daaba xuruuru gede cinancho beehachi ledo leelishi.

Z daaba

Z daaba xuruuru gede cinancho beehachi ledo leelishi. Konni daabi 3W chaarte callate leela dandaano.

Layiinki daaba

Chaartekira layiinki daaba gaamate konne darga horoonsi'ri. Konni daabira daatu hoodisame gaamaminoha ikkiro, LibreOffice umiloosansunni daabana somo leelishanno. Tenne qineeso cufe gedenaani fana dandaato. Konne darga gaamamino daati hoogironna konne darga baqisitoro, umihu y daabi hornyi layiinki daabira ikkanno.

X daaba

Chaartete layiinki X daaba leelishi.

Y daaba

Chaartete layiinki Y daaba leelishi.

Tugote Bido

Jawu daabiranna layiinki daabira babbaxino bikki hee'rara dandaano. Lawishshaho, mitto daaba bikka dandaato 2 in. nna wole 1.5 in.


Please support us!