LibreOffice Calc Akatta

LibreOffice Calc isipiriidishittete pirogiraame ikkitanna shallagate tittirate, nna daatakki massagate horoonsira dandaatto. Qolteno Makirosoftete Ekiseele isipiriidishituwa abbatenna soorrate dandaatto.

Shallaggubba

LibreOffice Calc assiishshubba, daatikki aana xurqa shallagubba loosate afirimalubba kalaqate horoonsira dandaatto isitasitikaale nna baankete assiishshubba, afirimalubba kalaqate horoonsira dandaatto.

Qolteno afirimalubba kalaqate kaa'lannoheha Assiishshu Kaa'laancho horoonsira dandaatto.

Ayee-shallagubba ikkiturono

Hasiisanno akati rahe leella dandaate shallagubbate mittu sini batinyu sinnara xaadino. Lawishshaho,liqoote shallago giddo yannate kifile soorramme hiittoonniqallote bikka woy wirro baatate geeshsha gufissannoro la"a dandaatto. Ledotennino addi addi balaxxe tirantino doogga horoonsiratenni hala'lado shaubba massaga dandaatto.

Daatubeeze assiishshubba

Daatakki qineessateqineessate, kuusate, nna meemiissate isipiriidishitte horoonsiri.

LibreOffice Calc daatubeezubbawiinni shaubba goshooshattora-nna-worattora ka'lannohe, woy LibreOffice Borreesaanchi giddo formete borrubba kalaqate isipiriidishitte daatu bue gede horoonsirattora kaa'lannohe.

Daata qineessa

Shiima mawusete-kisubbanni, isipiriidishittekki boode daatu hakkageeshubba, hiittoonni leellinshate nna maaxate, woy baxxitino ikkitubbanni hakkageeshuwa suudisate woy cinaancho xaphoomubba xaphoomubba muddamunni shallagat egensiisa dandaatto.

Baqqenya chaartubba

LibreOffice Calc daatu soorrubba yannara umi-loosaanchinni yanneessaminoha baqqeenya chaartuwa giddo isipiriidishitete daata shiqishate kaa'lannohe.

Makirosoftete fayilla fanamme nna suuqamme

Ekiseele fayilla soorrate woy wolu giddo babbadooshshe fanate nna suuqate LibreOffice meemuubba suudishubbahoroonsiri.

Please support us!