Shaete illachuwa soorranni

Shaete giddo caccafo nna xuruuru umaallo maaxate:

Karraamma xuruurra maaxate:

Please support us!