Hara'mmitino Kiiro Horonsi'ranni

LibreOffice Calc giddo, baala desimaale kiiro lame desimaale wido rounded off ikkite leellitanno.

Konne doorantino bisiccuwara soorrate

  1. Soorra hasiratto bisiccuwa baalanta malaatisi.

  2. Suudishsha - Bisiccuwa doorte Kiiro giggishshi wido ha'ri.

  3. Fuula bare giddo, Kiiro doori. Doogga woroonni, Desimaalete dargubba kiiro soorrite hasaawa EE nni fuli.

Konne balankawa soorrate

  1. - LibreOffice Calc doori.

  2. Shallagga qooli wido ha'ri. Tonnishshu dargubba kiiro soorrite hasaawa EE nni fuli.

Giddoodi qixxima hornyuwa basera rounded off kiiro ledo shallagate

  1. - LibreOffice Calc doori.

  2. Shallagga qooli wido ha'ri. Leellitanno murcimma bare malaatisse hasaawu giddonni Ee kisse fuli.

Please support us!