Shittubba Diriirtote suudishshi giddo attamat

Shittuwa attamate Illacha - Qoolu Tayiso Balaxi-illacha woroonni baasa doogga noohe. Mittu mittunku qooli aana attamantino bisiccuwa hakkigeeshsho tirate badaano xuruurra goshooshi.

Diriirtote suudishshi giddo attamate, kunni woroonni noo garinni loosi:

 1. Attamantanno shittewa ha'ri.

 2. Choose Format - Page Style.

  Shitte borressate gargarooshshinni fa'nanturo hajajo dileellitanno. Hakui garinni, Mereggisa giggishshi aana Fayle Muccisabido qiphisi.

 3. Qoola giggishsha doori. Diriirtotenni woraqatu suudishsha doorte EE qiphisi.

 4. Fayle - Attama doori. Attame hasaawa la'atto.

  Attamaanchu oofaanchiinna assootu amuraati irkonni Akatta ilka qiphisanna attamaancho diriirtote suudishshi wido soorra hasiisanno.

 5. Xaphooma giggishsha qooli Attamahasaawi giddo, attamantanno amado doori:

  Baala shittuwa - Baala shittuwa attamantanno.

  Doorantino shittuwa - Doorantino shittuwa calla attamantanno. Su'minsa(shittete giggishshira woroonni) dooramino shittuwa baala attamantanno. xiibbe amadde shittete su'ma qiphisatenni konne doorshsha soorra dandaatto.

  Doorantino Bisiccuwa - Doorantino bisiccuwa baala attamantino.

 6. Aleenni borrreessinoonni doorshinni afi'nanni woraqatu qoollanni, attamantannota woraqatu qoolla hakkigeeshsho doora dandaatto:

  Baala Qoola - qoollate guma baala attami.

  Qoolla - Attamantanno qoolla eessi. Qoollano umi shittenni albillitte kiirantanno. Qoolu tayiso balaxi-illachi giddo 4 qoolla aana shitte1 attamantannota la'a hasirittoronna shitte2 giddo umita lame qoolla attama hasirittoro, konniicho 5-6 geeshsha eessi.

Suudishsha attamu hakkigeeshsho woroonni mitte woy mittete ale attamu hakkigeeshsho tirittoro, hakkuri amado attamu hakkigeeshshuwa calla attamantanno.

Please support us!