Baca bisiccuwa doorranni

Shooli-midaado hakkigeeshsho doori

Ajote ilka xiibbe amadde, hakkigeeshsho mitte cawenni hakkigeeshshote magadame gurcho wido goshoioshi.

Tircho bisicco malaatisi

Kuri giddonni mitto loosi:

Billaallitinota babbaxxitino bisiccuwa doori

Kuri giddonni mitto loosi:

Malaatishshu gara soorri

Deerru gaxi aana, malaatishshu gara soorrate STD / EXT / ADD fichishaanchi noo saaxine qiphisi:

Barete amado

Ajo qiphisate helelle

STD

Ajote qiphiso aanaho qiphisootto bisicco doortsanno. Malaatisantino bisiccuwa malaatisantannokki gede assanno.

EXT

Ajo qiphisa xaa bisicconni qiphisootto bisicco wido shooli midaado hakkigeeshsho malaatissanno. Wole doogonni, Shift-bisicco qiphisi.

ADD

Bisiccote giddo ajo qiphisa umo malaatinsoonni bisiccuwara ledanno. Malaatisantino bisicco giddo ajo qiphisa dimalaatisanno. Wole doogonni, -bisiccuwa qiphisi.


Please support us!