Haawiittimmanna Caccafuwa Umaalluwate gede kuttuwanni

Shittete dargga roorte leellitanno seeda daatu haawiittimma nna caccafuwa hedhuro, gama haawiittimmanna caccafubba kuttuwa dandaatto, kunino kuttuwantino haawiittimma woy caccafuwa wole daati wiidoonni goshooshatto yannara la'atto gede assanno.

  1. Woroonni noo haawiittimma, woy kuuttumbanni dargga wora hasirattota caccaffu qiniiteenni noo haawiittimma doori. Baalanti haawiittimma aliiditi, woy dorshshu guraanni noo caccafuwa kuttuwantino.

    Hossinaatunninna hawiitto kuttuwate, kuttuwa hasiratto caccafi qiniiteenni woy haawiittimmate woroonni nooha bisicco doori.

  2. Choose View - Freeze Rows and Columns.

    To deactivate, choose View - Freeze Rows and Columns again.

Qaagishshu Bido

If the area defined is to be scrollable, apply the View - Split Window command.


Qaagishshu Bido

Baalante bortaje qooli aana haawiittimma attama hasirittoro, Suudishsha - Attamu hakkigeeshsho - Muccisa doori.


Please support us!