Kiiro massagaancho zeero ledo eessanni

Zeerotenni hanaffanno intijere eessate babbaxxitino doogga no:

Borrote suudishshi giddo kiirote caccafora kiirote suudishsha loosansa hasirittoro(lawishshaho, "000123" borro "123" kiiro ikkitanno), woroonni nooha loosi:

  1. Dijiite Borrote suudishshi giddo noo caccafo doori. Caccafu giddo bisiccote suudishsha "Kiirote" gede qineessi.

  2. Muccisi - Hassanna riqiwa doori

  3. In the Find box, enter ^[0-9]

  4. In the Replace box, enter &

  5. Soorrantannokki shallagote handaarra buuxi

  6. Xaa doorsha calla buuxi

  7. Baala riqiwa qiphisi

Please support us!