Beehamiccuwa Eessanni

Beehamiccuwa kiiro bisiccu giddo eessite shallaggote horonsi'ra dandaatto:

"0 1/2" eessittoro AutoCorrect sasefikiima 1, / nna 2 tircho fikiimanni riqiwantanno gede assanno. Kunni garinni 1/4 nna 3/4 loosansamanno. Tini riqiwo Udiinne - AutoCorrect Doogga - Doogga giggishshi giddo tirantino.

Bacci-dijiite beehamiccuwa lawishshaho"1/10" la'a hasirittoro, bisiccu suudishsha bacci-dijiitete beehamicca illachi wido soorra hasiissannohe. Bisiccu eigaru mayino fani, hakkiinnino Bisiccuwa suudisi doori. "Beehamicco" Fuula bare giddonni doori , aantetenni "-1234 10/81" doori. Hakkiinni beehamiccuwa lawishshaho 12/31 woy 12/32 eessa dandaatto - beehamiccuwa umisenni ajjanno, kunni daafira jeeffote lawishshi giddo 3/8 la'atto.

Please support us!