Afi'rimalla Eessaanni

Afi'rimalla baasa doogganni eessa dandaatto: bido horonsi'dhe, woy kiiboordete aana borreessatenni, woy lamenta metede mitteenni horonsi'ratenni.

  1. Afi'rimala eessa hasiratto bisicco qiphisi.

  2. Click the Formula icon on the Formula Bar.

    Xa eote xuruuri giddo taaloognu malaate la'atto, hattono afi'rimala eessa hanafa dandaatto.

  3. Hasiissanno hornyuwa eessitto gedensaanni, guma baqqado bisicco giddo surkate Eessi xiiwi woy Adhi qiphisi. Eote xuruuri giddo eo mucceessate, luxuphi xiiwi woy Aguri qiphisi.

Eote wirsa la'a hoogittoronnii nafa, hornywanna afi'rimalla bisiccuwate giddo eessa dandaatto. Afi'rimalla ayiwoteno taalleenyu malaatinni hanafa hasiissannonsa.

Afi'rimala hanafate kiirote kiiboorde aana + woy - qulfe xiiwa dandaatto. NumLock "fa'nama" hasiisannosi. Lawishshaho, konni woroonni noo qulfuwa aantetenni xiiwi:

+ 5 0 - 8 Eessi

Bisiccote giddo 42 guma la'atto. Bisicco =+50-8 afi'rimala amaddanno.

Qaagishshu Bido

Afi'rimala maqishshuwatenni muccissanni noottoro, maqishshuwanna fiixoonsantino bisiccuwa addaarricho kuulinni kuuliissantanno. Xa ajo horonsi'dhe maqishshu qacce geeshsha soorra dandaatto, hattono afi'rimalu giddo eote xuruuri giddo leellitanno maqishsha soorrantanno. Maqishshuwa kuulunni leellishi can be deactivated under - LibreOffice Calc - Illacha woroonni jallaagisamanno.


Tugote Bido

Afi'rimalu miilla shallaggo la'a hasirittoro, hasiissanno miilla doorte F9 xiiwi. Lawishshaho, cinaancho ledo la'ate =SUM(A1:B12)*SUM(C1:D12) afi'rimali giddo SUM(C1:D12) kifile doorte F9 xiiwi.


Afi'rimala kalqqanna so'ro kalaqanturo, so'ro sokka baqqado bisicco giddo leellitanno.

Please support us!