Horonsi'raanchu woyyeesso kiiro suudishshuwa

LibreOffice Calc giddo kiiro leellishate umikki kiiro suudishshuwa tira dandaatto.

Lawishshu gedera, 10,200,000 kiiro 10.2 Miiliyoone gede leellishate:

  1. Haaro horonsi'raanchu woyyeesso suudishsha loosansa hasiratto bisiccuwa doori.

  2. Suudishsha - Bisiccuwa - Kiirodoori.

  3. Fuulla dirto saaxine giddo "Horonsi'raanchu woyyeesso"doori.

  4. Suudishshu koode borro saaxine giddo konni woroonni noo koode eessi:

    0.0,, "Miliyoone"

  5. EE qiphisi.

Kunni woroonni noo shae haransate heleelle leellishshanno, kumu badaano (,), desimaalete badaano (.) hattono dargu amadaano # nna 0.

Kiiro

.#,, "Miliyoone"

0.0,, "Miliyoone"

#,, "Miliyone"

10200000

10.2 Miliyoone

10.2 Miliyoone

10 Miliyoone

500000

.5 Miliyoone

0.5 Miliyoone

1 Miliyoone

100000000

100. Miliyoone

100.0 Miliyoone

100 Miliyoone


Please support us!