Suudisammete ispiriidshittuwa

Ispiriidshittuwate giddo Borro Suudisanni

  1. Suudisate hasiratto borro doori.

  2. Suudisanni Gaxa giddonni hasin'oonni borro doori. Hattono Suudishsha - Bisiccuwa. Bisiccuwa Suudisi hasaawi Borraangicho giggishshi qooli aana giddosi babbaxxino borrote sona doora dandaattowa leellanno.

Ispiriidshittete giddo Kiiro suudisanni

  1. Suudisa hasirooto kiiro amaddino bisiccuwa doori.

  2. Kiiro womaashshu suudishshi giddo woy xibbishshu gede suudisate, Suudisanni Gaxa aana bido horonsi'ri. Wole suudishshuwara Suudishsha - Bisiccuwa doori. Balaxi-qinoo suudishshuwa doora woy Kiiro giggishshu qooli aana tira dandaatto.

Bisiccuwanna Qoollate Qaccenna Badhiido Suudisanni

  1. You can assign a format to any group of cells by first selecting the cells (for multiple selection, hold down the key when clicking), and then activating the Format Cells dialog in Format - Cells. In this dialog, you can select attributes such as shadows and backgrounds.

  2. Giddoodi shittera suudishshu sona loosansate, Suudishsha - Qoola doori. Umaallo nna lekkaallo woyyeessa dandaatto, lawishshaho, attamamino qooli aana leellate.

Qaagishshu Bido

Suudishsha - Qoola - Badhiido ledo hogowootto misile attamu woy qoolu balaxi-illachi giddo calla leelliro. Hattono badhiidi misile leellishalbu aana leellishate, Surki - Misile - Fayilete Goddonni dooratenni giraafichote misile surki aantetenni Suudushsha - Biddeessi - Badhiidira dooratenni bisiccuwu badheenni noo misile biddeessi. Badhiidi misile doorate Dooyyaancho horonsi'ri.


Please support us!