dBASE Faylla abbanna gobbara soya

LibreOffice Kaima woy ispiriidshittete giddo dBASE fyle suudishshi(*.dbf fyle seendille )giddo daata fananna suuqa dandaatto. LibreOffice Kaimi giddo, dBASE daatabeeze faylla .dbf fyle seedishshi ledo amadanno hanqafaanchooti. Daatabeezete giddo mitte mittenti fyle shaete aantanno. Afi'rimallanna suudishsha LibreOffice giddonni dBASE fyle fante suuqattowote ba'anno.

dBASE Fayle ispiriidshittete wido abbate

 1. Fayle - Fana doori.

 2. Abba hasiratto *.dbf fayle leellishi.

 3. Fana qiphisi.

  dBEEZE faylla abbi hasaawi fa'namanno.

 4. Ee qiphisi.

  dBASE fayle haaru Calc ispiriidshitte gede fa'namanno.

  Qorophishu Bido

  Ispiriidshitte dBASE fyle gede suuqa hasirittoro, abbinoonni fyle giddo umi haawiittimma huntooti woy soorritooti. Tini haawiittimma dBASE daatabeezera hasiissanno mashalaqqe amaddanno.


dBASE Fayle Daatubeeze shae wido abbate

LibreOffice Kaima daatubeeze shae heeraanchu daatabeeze xaadisaanchooti.

 1. Fayle - Haaro - Daatabeezedoori.

 2. ..Gede suuqa hasaawi Faylete su'ma saaxine giddo, daatabeezete su'ma eessi.

 3. Suuqadoori.

 4. Daatabeezete akata hasaawi Daatabeezete danasaxine giddo,"dBASE" doori.

 5. Albisufaqiphisi.

 6. Soroowa doori.

 7. dBASE fayle amaddanno furcho leellishshe, Ee qiphisi.

 8. Kalaqadoori.

Ispiriidshittete dBASE fayle gede suuqate

 1. Fayle - ..gede suuqa doori.

 2. Faylete suudishsha saaxine giddo, "dBASE fayle" doori.

 3. Faylete su'ma saaxine giddo, dBASE faylera su'ma borreessi.

 4. Suuqa qiphisi.

Qaagishshu Bido

Xaa shitte giddo noo daati callu gobbage soyamanno.


Please support us!