heelliicho shae gumi hakkigeeshsho dooranni

Heelliicho Shae hasaawi giddo Lexxo ilka qiphisi. Hasaawu hala'lanno.

Guma saaxine giddonni heelliicho shae giddose kalqa hasirattota su'mantino hakkigeeshsho doora dandaatto. Hakkigeeshshote gumi su'mu noosikkiha ikkiro, hakkigeeshshote aliidi gura bisicco xaaddimmo barete giddo Guma...ra saaxine qiniiteenni eessi. Hattono, aantetenni e'ino xaaddimmo afirate gara bisicco aana qiphisa dandaatto.

Mullicho haawiittimma agurte sai buuxu saaxine malaatisittoro, kurino heelliicho shae kalaqantanno yannara dila'antanno.

Fuula badi buuxu saaxine malaatisanturo, fuulu umaalluwasinni badamanno, hattono heelliicho shae kalaqntanno yannara aantetenni gaamamanno.

Open file with example:

Please support us!