Heelliicho Shae Meemiissanni

Heelliicho shae aaninni hasi'nannikki daata hunate meemiissa horonsi'ra dandaatto.

Hasaawu meemiissate ikkito shaete giddo Meemo ilka qiphisi. Heelliichote shae eigaru mayino doorte Meemo hajajo doori. Meemo hasaawi leellanno. Konniicho heelliicho shae meemmiissa dandaatto.

Furduggote xullaallo leelliishate ilku aana heelliicho shae giddo worbicho qiphisa dandaatto. Tenne furduggote xullaallo giddo, fiixoonsantino bare leellado qineesso muccisa dandaatto.

Open file with example:

Please support us!