heelliicho shae

Heelliicho shae woy (daata paylete)jawa daata xaadisate, heewisatenna tittirate kaal'anno. Babbaxxino bue daate xaphishsha la'a dandaatto, interestete dargubba tittiro leellisha qoleno repoorte kalaqa dandaatto.

Heelliicho shae gede kalaqantino shae kawika'I xaadooshshi shaeeti. Daatu babbaxxitino naxiwe illachi garinni biddeessamanno, marbiddeessamanno woy xaphishshamanno.

Open file with example:

Please support us!