Bisiccuwa womaashshu suudishshi giddo

LibreOffice Calc giddo womaashshu suudishshira kiiro aa dandaatto. Suudisanni bido giddo kiiro suudisate Womaashsha bido kisattowote, bisiccoho - Afoo qinoo - Afooworoonni womaashshu suudishsha gade aamantanno.

Qaagishshu Bido

LibreOffice Calc bortaje babbaxxino gadete womaashshi suudishsha horonsi'ranno horonsi'ranchinni hogowamiro LibreOffice Calc bortajubba sorisiissanno.


LibreOffice Calc giddo "1,234.50 €" gede assite suudisootto kiiro wole gobbara yuuro ikkite gatannoikkinniina doolaare ikkitannokkita tira dandaatto.

Lame gobbate qinoonni suudishsha Bisiccuwa hasaawi giddo womaashshu suudishsha soorra dandaatto (Suudishsha - Bisiccuwa - Kiiro giggishsha doori). Afoo xaadi-saaxine giddo desimaalete nna kumu badaanora qara qinoo doori. Suudishsha dirto saaxine giddo womaashshu malaatenna basesi doora dandaatto.

  1. Lawishshaho, afuu "Gade" tenni qinaawironna jermanete baadi qinoo horonsi'dhanni noottoro, womaashshu suudishshi "1.234,00 €" ikkanno. Kumu dijiite albaanni naxiwe nna desimaalete darggi albaanni taxxeessu malaata horonsi'nanni. XaSuudishsha dirto saaxine giddonni womaashshu suudishsha "$ Ingliize (US)" doorittoro, aane noo suudishsha afiratto: "$ 1.234,00". La'antote gede, badaano handaaricho ikkite gattanno. Womaashshu malaati callu woleessamannonna soorramanno, kayinnilla malaattate suudishshi baadi qinoo gede baxxikkinni handaaricho ikke keeshshanno.

  2. Afoo woroonni ikkiro, bisiccuwa "Ingliize (US)" wido woleessi, Ingiliizete-afii baadi qinoono ledo taraawanno hattono gadete womaashshu suudishshi "$ 1,234.00" ikkanno.

Please support us!