CSV Fayilubba fanannanninna suuqanni

Taxxeessu malaatinni badantino hornyuwa(CSV) loosansiisote mereero daatabeezete woy ispiriidshittete giddonni data ekischanje assate horonsi'ratto borrote fayle suudishshaati. CSV borrote fayle giddo noo xuruurra daatabeezete giddo maareekkote hattono ispiriidshittete giddo haawiittimmate gede ikkite leellitanno. Mitte mittenti bare daatabeezete maareekko giddo woy bisicco ispiriidshittete hakkigeeshsho giddo wo'mawote taxxeessu malaatinni. Badantanno, bare badate wole fikiima horonsi'ra dandaatto, lawishshaho sha"aamo fikiima.

Bare woy bisiccote amado taxxeesu malaate amadduro, ikka hasiisanno bisicco woy bare mittu (') woy lamu (") maqishshu malaatinni qoqqowantanno.

CSV borro Fayle Calc giddo fanate

 1. Fayle - Fana doori.

 2. Fana hasiratto CSV fayle leellishi.

  Fayile *.csv seedishshi noosero, fayle doori.

  If the CSV file has another extension, select the file, and then select "Text CSV" in the Filter box

 3. Fanidoori.

  Borro Abba hasaawi fa'namanno.

 4. Caccafuwate fayle giddo borro babbadate doogga badi.

  Borro Abba hasaawi woroonni abbinoonni daati ofolla balaxxe la'a dandaatto.

  Suudishsha qineessate woy caccafo maaxate balaxi-illachu giddo caccafo qiniitinni qiphisi.

  Tugote Bido

  Faylete giddo borrote badaanchi gede horonsi'nanni fikiima fiixoomanno borrote badaancho saaxine buuxi. Badaanchu diraminokkiha ikkiro, eote saaxine giddo fikiima borreessi.


 5. Eeqiphisi.

Shitte CSV borro fayle gede suuqate

note

Ispiriidshitte CSV suudishshi wido soyaatowote, xaa shitte aana noo daati callu suuqamanno. Wole baala mashalaqqe, yaano afi'rimallann suudishsha ba'anno.


 1. Borrote CSV fayle gede assite suuqa hasirattota Calc shitte fani.

  Qaagishshu Bido

  Xaa shitte calla gobbara soya dandiinanni.


 2. Fayle - ...Gede suuqadoori.

 3. Faylete su'ma saaxine giddo, faylete su'ma eessi.

 4. In the Filter box, select "Text CSV".

 5. (Baxigiwo)Borro CSV faylera barete doogga qineessi.

  Meemiissu qinoo muccisadoori.

  borrote faylubba gobbara soya hasaawi giddo, hasiratto doogga doori.

  Ee qiphisi.

 6. Suuqa qiphisi.

Please support us!