Pisiccuwa Soorrotenni Gargaranni

LibreOffice Calc giddo shittubbanna bortajubba baala gargara dandaatto. Bisiccuwa hedeweelchu soorronni gargarantinota, Calc giddoonni afi'rimalla leellitannota, hattono bisiccuwa leellitannotanna woy attamantanota doora dandaatto.

Gargarooshshu shiqannohu saiqaalunniiti, kayinnilla ikka dihasiissannosi. Saiqaale loosaansittoro, gargarooshshu ba'annohu gara saiqaale eessiniro callaati.

Bisiccuwate Gargarantino soni ledo bisiccu gargarooshshi heleellaancho ikkannohu shitte gargarittorooti. Gadete akati giddo, baalanti bisiccuwa Gargarantino sono noose. Kunni daafira horonsi'raanchu soorro abbanno bisiccuwara sono doorte huna hasiissannohe. Aantetenni baalanta shittuwa gargarte bortaje suuqi.

warning

Tini gargarooshshu bifa hedeweelchu qaafo hoolate soorrantanno. Bifa gargarooshshe duyiitanno. Lawishshaho, shitte wole fayilete suudishshi widira gobba qole soyatenni, horonsi'raanchu gargarooshshu bifa woyyeessa dandaanno. OpenDocument suuqatto yannara loosansattohu mittu maaxamino gargarooshshu woy saiqaalu callu no. Saiqaalunni Suuqantino fayle handaarichu saiqaalinni calla fa'nantanno.


 1. Bisiccu gargarooshshi doogga bada hasiratto bisiccuwa doori.

 2. Suudishsha - Bisiccuwa doorte Bisiccote Gargarooshshe gaxa qiphisi.

 3. Hasirattota gargarooshshu doogga doori. Baalantti doogga loosansanttannohu shittuwa uduunnu mayino giddonni gargaritto gedensaanni callaati - woroonni la'i.

  Horonsi'raancho xa doorantino bisiccuwa soorranno gede assate Gargaramino buuxxooti.

  Amadotenna bisiccu suudishshira soorro hoolate Gargaramino doori.

  Afirimalla soorrotenni maaxatenna hunate Afi'rimala maaxi doori.

  Attamanttino bortaje giddo gargarantino bisiccuwa maaxateAttamanni heereenna maaxidoori. Bisiccuwa leellishalbu aana dimaaxantanno.

 4. Okqiphisi.

 5. Gargarooshshu doogga loosansi.

  To protect the cells from being changed, viewed or printed according to your settings in the Format - Cells dialog, choose Tools - Protect Sheet.

  To protect the structure of the document, for example the count, names, and order of the sheets, from being changed, choose Tools - Protect Spreadsheet Structure.

 6. Saiqaale Eessi(baxi giwo).

  warning

  Saiqaale hawittoro, gargarooshshe baqqisamannokki gede assa didandaatto. Bisiccuwa hedeweelcho soorronni calla gargara hasirittoro, shittete gargarooshshe qineessi. kayinnilla saiqaale eessitooti.


 7. Ee qiphisi.

Please support us!