Doorantino bisiccu hakkigeeshshora Umi-loosaancho suudishsha loosansanni

Suudishsha shittete woy doorantino bisiccu hakkigeeshshora hakkawontenni loosaansate UmikkinniSuudisi bifa horons'ira dandaatto.

Shittete woy doorantino bisiccu hakkigeeshshora UmikkinniSuudisi loosaansate

 1. Caccafo nna hawiittimmate umaalluwano ledde, suudisa hasiratto bisiccuwa doori.

 2. Choose Format - AutoFormat Styles.

 3. Select which properties to include in an AutoFormat.

 4. Eeqiphisi.

  Bisiccuwate doorantino hakkigeeshshora suudishshu loosansamanno.

Qaagishshu Bido

Bisiccu amadora kuulu soorro nookkiha ikkiro, Illacha - Hornyo kuliissanni doori.


To Define an AutoFormat for Spreadsheets or Ranges

You can define a new AutoFormat that is available to all spreadsheets and ranges.

 1. Format a sheet or range.

 2. Choose Edit - Select All or select the formatted range.

 3. Choose Format - AutoFormat Styles.

 4. Ledi qiphisi.

 5. UmikkinniSuudeesi ledi hasaawi Su'ma saaxine giddo, suudishshaho su'ma eessi.

 6. Ee qiphisi.

Please support us!