Bisiccuwa Surki

Xaa shittera bisiccuwa, haawiittiimoota, nna caccafoota surka dandaatto darga Bisiccuwa Surki uduunnigaxa fanate, bidotenni aanino worbicho kisi.

Uduunni gaxu bido:

Bido

Bisiccuwa Surki

Aantanno bidubba doora dandaatto:

Bisiccuwa worora Surki

bisiccootu surkami yannaraamaddannihu dooramino hakka geeshshiworooge harino.bisiccootu surkami yannaraamaddannihu dooramino hakka geeshshiworooge harino.

Bido

Bisiccuwa Wororricho surki

Bisiccuwa Qiniitira Surki

D'oh! You found a bug (text/scalc/01/04020000.xhp#zellenrechtstext not found).

Bido

Bisiccuwa Qiniiteenni surki

Haawiittimmoota

eote haawiittimma surki. Hawiittimmate ofolla shittete aani doorammenni gumulantanno.

Bido

Haawiittimma Surki

Caccafoota

Eote caccafo surki. Surkantino caccafooti kiirocacafotu dooramme kiironni gumulantanno.

Bido

Caccafuwa Surki

Please support us!