Ajishi

Xaa bortajeta leelishalbu leella ajishanno. Xaahu kee'milu uduunnichi Deerru Gaxiaana leellanno.

Shiimiidihu kee'millu uduunnichi 20%.

Bido

Ajishamme

Please support us!