Kee'misi

Xaa bortajeta leelishalbu leella ajishanno. Xaahu kee'milu uduunnichi Deerru Gaxiaana leellanno.

Jawiidihu kee'millu uduunnichi 400%.

Icon

Kee'misi

Please support us!