Badhillacu kuulishshi doorsha

Doorantino bisiccubbara suudiamme akata loosiisanno. Akatta borangicho, faro, nna badhiidi kuuli taje amaddino.

Bido

Badhillacu kuulishshubba doori

Loosate hasirattota suudisamme badhillacu kuulishsha kisi, nna aanchite OKkisi.

Shittuwate Badhillichu Kuulishshuwa Dooranni

Please support us!