Xaa

Kompiyuterete amuraati barra nna yanna qolanno. bortaje qolte shallagatto wotehornyu haaroo'manno woy aye yannara bisiccote hornyi soorramanno.

This function is always recalculated whenever a recalculation occurs.

note

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Ganallo

NOW()

NOW tidhuwa nookki assiishshaati.

Lawishshua

=NOW()-A1 A1 nna xaa giddo no barri mereero noo badooshshe qolanno. Guma kiirote garinni suudisi.


Date & Time Functions

Barra

BarruDIF

[text/scalc/01/func_datevalue.xhp#datevalue not found].

Barra

Barrubba

Barrubba360

DAYSINMONTH

DAYSINYEAR

kaote sanbata

EBarra

EOMONTH

Saate

ISLEAPYEAR

[text/scalc/01/func_isoweeknum.xhp#isoweeknum not found].

Daqiiqa

Agana

MONTHS

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

Xaa

Sekonde

Yanna

yannate hornyo

Techo

WEEKDAY

Lamalate kiiro

Lamalatekiiro-ledi

[text/scalc/01/func_weeknum_ooo.xhp#weeknum_ooo not found].

WEEKS

WEEKSINYEAR

Loosu Barra

WORKDAY.INTL

YEAR

Diru beehaache

YEARS

Please support us!