EOMONTH

Aganaho goofimarchu barra barraho uwanno aganna wiinni hanafote barraqolanno.

Qaagishshu Bido

This function is part of the Open Document Format for Office Applications (OpenDocument) standard Version 1.2. (ISO/IEC 26300:2-2015)


Syntax

EOMONTH(HanafoteBarra; Aganna)

HanafoteBarri barra ikke (shallagote kaimu bixxilleeti).

Aganna kaimu barrira albaanni (negaatiive) woy gedensaanni (pooseetive) agannate kiirooti.

Example

Wocawaaru 14 2001 6 aganna gedensaanni daanno aganihu goofimarchu barri ayeeti?

=EOMONTH(DATE(2001;9;14);6) aantete37346 kiiro qolanno. Barru gede suudisaminoha, hakkuno 2002-03-31.

=EOMONTH("2001-09-14";6) garunni loosanno. Barru naanni fikiimu garinni aamamiro, isino ISO suudishshi giddo ikka noosi.

Date & Time Functions

Barra

BarruDIF

[text/scalc/01/func_datevalue.xhp#datevalue not found].

Barra

Barrubba

Barrubba360

kaote sanbata

EBarra

EOMONTH

Saate

[text/scalc/01/func_isoweeknum.xhp#isoweeknum not found].

Daqiiqa

Agana

NETWORKDAYS

NETWORKDAYS.INTL

Xaa

Sekonde

Yanna

yannate hornyo

Techo

WEEKDAY

Lamalate kiiro

Lamalatekiiro-ledi

[text/scalc/01/func_weeknum_ooo.xhp#weeknum_ooo not found].

Loosu Barra

WORKDAY.INTL

YEAR

Diru beehaache

Please support us!