Gaama

Gaamate helliichaame shaubba Gaamate hasaawa hornyuwate woy barruwate leellishanno.

Tene hajajo injeesate...

Choose Data - Group and Outline - Group.


Hanafo

Gaamate hanafo badanno.

Umi-loosaanchinni

Gaama hanafate shiimicco hornyonniikkanna hoonge badanno.

Hakko angatenni

Umikkinni gaamate hanafote hornyo eanna hoonge badanno.

Goofimarcho

Gaamate goofimarcho badanno.

Umi-loosaanchinni

Gaama hanafate jawiidi hornyonni ikkanna hoonge badanno.

Hakko angatenni

Umikkinni gaamate goofimarchu hornyo eanna hoonge badanno.

Nni gaami

Hornyote hakka geeshsha ayee gaamota gumulo shallagamme badanno.

Barruwate kiiro

Barru hornyuwa gaamate kaimini, gaamotenni barruwate kiiro badanno.

Fanfuwa

Barru hornyuwa gaamate kaimini, gaamotenni fanfuwa badanno.

Please support us!