Pivot Table - Select Source

helliichaame shaekkira bue doora dandaatto darga hasaawa fananno nna aanteteshaekki kalaqi.

Tene hajajo injeesate...

Choose Insert - Pivot Table.


Doorsha

Helliichaame shaera daatu bue doori.

Muli doorsha

Helliichaame shaera doorantino bisiccuwa daatu bue gede horoonsiranno.

note

Helliichaame shae giddo daatu caccafooti muli doorshi giddo mittu dani suudisha umi daati haawiittimma gede horoonsiranno.


LibreOfficegiddo borreessamino daatu bue

LibreOfficegiddo borreessantino daatubeeze giddo shaehelliichaame shaera daatu bue gede horoonsiranno.

Gobayiidi bue/reqecciimo

OLAP helliichaame shaera daatu bue doora dandaattowa Gobayiidi Bue hasaawa fananno.

Hellichaame shae hasaawa

Please support us!