Hellichaame shae

Helliichaame shaelala'lado daatu xaphishsha shiqishshanno. Aantetenodaatunniha babbaxxino xaphishshuwa la"ate hellichaame shae biddi assa dandaatto.

Tene hajajo injeesate...

Choose Data - Pivot Table.


heelliicho shae

Kalaqa

helliichaame shaekkira bue doora dandaatto darga hasaawa fananno nna aanteteshaekki kalaqi.

Haaroonsi

Helliichaame shae yanneessanno.

Huni

Doorantinota helliichaame shae hunanno.

Hellichaame shae hasaawa

Please support us!