Doorshubba

Specify the settings for calculating and presenting subtotals.

Tene hajajo injeesate...

Choose Data - Subtotals - Options tab.


Gaamubbate meereeri qoolu tao

Cinaancho xaphisamme daatiha mitte mittente gaamo gedensaanni haaroo qoola surkanno.

Fidalete borri gara

Daatu somaasinchi ko"o soorratto yannara cinaancho xaphoomubba marro qole shallaganno.

Gaamubbate garinni balaxi-dira

Nni Gaami gaamote gaxubba saaxine giddo doorootto caccafooti garinni diranno.

Dira

Suudishshuwa hanqafanno

Dirammete yannara suudisammete sonubba hedote giddo woranno.

Dirtote aante gadeessi

Uses a custom sorting order that you defined in the Options dialog box at LibreOffice Calc - Sort Lists.

Aleege fula

Sorts beginning with the lowest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Languages and Locales - General.

Worooge dirra

Sorts beginning with the highest value. You can define the sort rules on Data - Sort - Options. You define the default on - Languages and Locales - General.

Please support us!