Subtotals

Doorootto caccafora cinaancho xaphoomubba shallaganno. LibreOfficeumi loosaanchinni cinaancho xaphoomubba nna jawa xaphoomi hornyuwa somamino hakka geeshshi giddo SUM Assiishsha horoonsiranno . Qolteno shallago loosiisate wole assiishshubba horoonsira dandaatto. LibreOffice wirrisa giddosi woratto woyiteumi loosaanchinni tirantino daatu beeze qarqara egensiisanno.

Tene hajajo injeesate...

Choose Data - Subtotals.


Lawishshaho, hajamaanote daatubeeze daati kaiminni boode postu kooddera hirote xaphishsha kalaqa dandaatto.

1ki, 2ki, 3ki Gaamo

Sase cinaancho xaphoomi gaamubbara qineessota badanno. Mittu mittunku gaxi mittu dani ofolla afirino.

Doorshubba

Specify the settings for calculating and presenting subtotals.

Reset

Resets changes made to the current tab to those applicable when this dialog was opened.

Huni

Dooramino qarqari giddo cinaancho xaphooma hunanno.

Please support us!