Faci

Divides the current window at the top left corner of the active cell.

Tene hajajo injeesate...

Choose View - Split Window.


Haawiittimmanna Caccafuwa Umaalluwate gede kuttuwanni

Qaagishshu Bido

Qolteno xullaallo uurrinshunni woy haawiittote facate ajo horoonsira dandaatto. Konne assate, Uurrinshu goshooshu gaxira aleenni woy haawiittote goshoooshu gaxira qiniiteenni nooha du'ma kolishsho xuruura xullaallote giddora goshooshi. Du'mu kolshu xuruuri xullaallo facantino darga leellishanno.


Facantino xullaallo mittu mittunku beehaachu kifile giddo umiseha goshooshu gaxubba afidhino; wolu garinni, qixxisantino xullaallo kifilla goshooshama didandiitanno.

Please support us!