Bisiccuwa Maki

Doorantino bisiccuwa amadubba tircho bisicco giddora xaadisanno.

Tene hajajo injeesate...

Choose suudishsha - Bisiccuwa Maki - Bisiccuwa Maki


Makantino bisicco umi bisiccora orjinaale bisicco hakka geeshshi su'ma adhitino. Makantino bisiccuwa layinkimeeshsho wole bisicco ledo makama didanidiitanno. Hakka geeshshirekitaangile suudisate batinyu doorshi di"irkisanno.

Qaagishshu Bido

Bisiccuwa makamate ayee amadubba afidhuro, agarooshshu hasaawi leellanno.


Three options are available:

Qorophishu Bido

Bisiccote makama afirimalaho shaete giddo shallagote so'rowa massaga dandaanno.


Please support us!