Haawittimma

Haawiittimma nna hojja qineessanno nna doorantino haawiittimmoota maaxanno woy leellishanno.

Tene hajajo injeesate...

Choose Format - Rows.


Hojja

Changes the height of the current row, or the selected rows.

Qinaado Hojja

Doorantino haawiittimmootiraqinaado haawiittimma hojjuwa gumulallo.

Maaxi

Hides selected rows, columns or individual sheets.

leellishi

Choose this command to show previously hidden rows or columns.

Please support us!