CreateUnoDialog Function

Qara yannara Uno hasaawa qorqoraasincho wobe sa'anno Qara Uno Uduunnicho kalaqanno.

Hasaawubba hasaawu mini giddo tirantanno. Hasaawa leellishate, "live" hasaawi pirogiraamete mini giddonni kalaqama hasiisannosi.

Lawishshuwa la'i.

Syntax:

CreateUnoDialog( oDlgDesc )

Example:


  ' Hasaawu mini giddonni hasaawu xawishsha adhi
  oDlgDesc = DialogLibraries.Standard.Dialog1
  ' Generate "live" dialog
  oDlgControl = CreateUnoDialog( oDlgDesc )
  ' "live" hasaawa leellishi
  oDlgControl.execute

Please support us!