Environ Function

Qoqqowu soorramaancho hornyo naanni-fikiimate gede marro qolanno. Qoqqowu soorramaano assishshu amuraate irkidhanno.

Ganallo:


Environ (Qoqqowo naanni-fikiimate gede)

Qolote guma:

String

Eishshuwa:

Qoqqowo: Hornyoho marro qola hasiratto qoqqowu soorramaancho.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:


Sub ExampleEnviron
Dim sTemp As String
    sTemp=Environ ("TEMP")
    If sTemp = "" Then sTemp=Environ("TMP")
    MsgSaaxine "'" & sTemp & "'" ,64," Yannate geeshshi faylla furcho :"
End Sub

Please support us!