Beep Statement

Qilleette kompiiterete qoonqi-naggisaanchu widoonni godoshiishanno. Qilleette amuraatu irkiraancho ikkitinohura qoonqote luulo woy seendille soorra didandaatto.

Syntax:

Beep Statement diagram


Beep

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Example:


Sub ExampleBeep
    Beep
    Beep
    Beep
End Sub

Please support us!