UCase Function

Naanni-fikiimate giddo shiimmaadda fidalla fikiimmuwa jajjabbaanna fidalla wido woleessanno.

Hattono: LKo"o Assishsha

Syntax:

UKo'o (Borro Naannifikiimate Gede)

Return value:

Naanni-fikiima

Parameters:

Borro: woleessa hasiratto naanni-fikiima shallagote handaara.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Example:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    LCase(sVar) attami' "las vegas" qolanno
    UCase(sVar) attami' "LAS VEGAS" qolanno
End Sub

Please support us!