UCase Function

Naanni-fikiimate giddo shiimmaadda fidalla fikiimmuwa jajjabbaanna fidalla wido woleessanno.

Hattono: LKo"o Assishsha

Syntax:

UKo'o (Borro Naannifikiimate Gede)

Return value:

String

Parameters:

Borro: woleessa hasiratto naanni-fikiima shallagote handaara.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Example:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print LCase(sVar) ' "las vegas"
    Print UCase(sVar) ' "LAS VEGAS"
End Sub

Please support us!