LCase Function

Nanni- fikiimate giddo jajjabbaanna fidalla shiimmaadda fidalla wido woleessanno.

Hattono: UCase Assishsha la'i

Syntax:

LCase (Borro Naanni-fikiimate gede)

Return value:

String

Parameters:

Borro: woleessa hasiratto naanni-fikiima shallagote handaara.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Example:


Sub ExampleLUCase
Dim sVar As String
    sVar = "Las Vegas"
    Print LCase(sVar) ' "las vegas"
    Print UCase(sVar) ' "LAS VEGAS"
End Sub

Please support us!