String Function

Badantino fikiima garinni naannifikiima, woy assishshate wido sa'anno naannifikiimate handaara umi fikiima kalaqqanno.

Ganallo:


Naannifikiima (n Seedate Gede, {handaara Intijerete Gede | fikiima Naannifikiimate Gede})

Qolote guma:

Naanni-fikiima

Eishshuwa:

n: Naannifikiimate giddo higganno fikiimmuwate kiiro leellishanno kiirote handaara. Fajjantinoti bati'ra hornyo 65535 ikkitanno.

Handaara: Fikiimate ASCII koode tirtanno kiirote handaara.

Fikiima: Qolote naannifikiima loosate….... kaa'litanno tircho fikiima, woy umi fikiimmase calla horonsi'rantanno naannifikiima.

Error codes:

5 Horiweelo aante woshsho

Lawishsha:


Sub ExampleString
Dim sText As String
    sText = String(10,"A")
    MsgBox sText
    sText = String(10,65)
    MsgBox sText
End Sub

Please support us!